Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Kategoria: Wiadomości

4 sty 2021

Na mocy § 19 pkt. 1 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji Zarząd zawiadamia o najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 21 stycznia 2021 o godz. 18:00 w formule online (link do spotkania zostanie przekazany Członkom z opłaconą składką członkowską za rok 2019-2020). W porządku obrad (§ 21 Statutu) znajdą się m.in. głosowania nad:
1. udzielenie absolutorium Zarządowi,
2. poszerzenie składu Zarządu,
3. ustalenie kalendarza działań Stowarzyszenia, w tym Zjazdu PSPO 2022 oraz Kongresu EAWOP w Katowicach 2023,
4. oraz inne sprawy bieżące Stowarzyszenia.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że zgodnie z § 19 pkt. 2 Statutu członkowie nieobecni podczas Walnego Zebrania mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa, które podpisane należy dostarczyć do Zarządu na 3 dni drogą mailową na adres: malgorzata.chrupala-pniak@us.edu.pl przed terminem Walnego Zebrania.

Korzystając z okazji przekazujemy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz sukcesów w 2021 roku.

Z poważaniem,
Małgorzata Chrupała-Pniak
Sekretarz PSPO

Comments are closed.