Kim jesteśmy?

Psychologia pracy i organizacji to jedyna dyscyplina, która dba o interesy, satysfakcję, spełnienie ludzi w pracy i zarazem o efektywność i rozwój organizacji.

Rola Psychologów Pracy i Organizacji

 • Psychologia pracy i organizacji zajmuje się wykorzystaniem metod, wyników badań i praw psychologii do rozwiązywania problemów pojawiających się w miejscu pracy
 • Dba o godzenie interesów ludzi ? członków organizacji i organizacji jako całości w oparciu o wiedzę psychologiczną i praktyczne umiejętności badania i kształtowania pracy oraz jej środowiska.
 • Dotyczy zarówno teorii jak i praktyki

Historia Psychologii Pracy i Organizacji w Polsce

 • Początki XX wieku powstanie psychologii pracy/przemysłowej Work/Industrial psychology (testy psychotechniczne – B. Biegeleisen-Żelazowski )
 • 1925 powstanie Polskiego Towarzystwa Psychologii Pracy Psychologii, ?Psychotechnika? kwartalnik, powstanie laboratoriów, Instytutu Psychotechniki w KrakowieJ. (Joteyko, S. Blachowski, W. Witwicki, A. Baley)
 • 1947 Psychologia Pracy po II Wojnie Światowej (M.Kreutz, J. Okoń)
 • 1979-1989 początki psychologii organizacji ? badanie procesu transformacji, zmian, innowacji, procesów przywództwa. Wpływ psychologii amerykańskiej (Z. Pietrasinski, Cz. Nosal, M. Dobrzyński, Z. Ratajczak)
 • 1989 ? rozwój psychologii pracy i organizacji

Osiągnięcia w Pracy Badawczej

 • Osiągnięcia polskiej nauki w dziedzinie Psychologii Pracy i Organizacji to m.in.:
 • Badania nad karierą zawodową. Kariera w kontekście globalizacji, doradztwo karier (A. Bańka 2006, B .Rożnowski, 2009)
 • Zmiany społeczne i ekonomiczne w skali makro i ich psychologiczne konsekwencje (A .Biela, 2006, Z. Zaleski, 2006)
 • Psychologia ryzyka w pracy i zagrożeń (percepcja ryzyka, patologie organizacyjne (M. Goszczyńska 1997, R. Studenski 2005)
 • Psychologia twórczości, zmiany i innowacyjności (M.Strykowska, 2002, B. Kożusznik, 2010, E. Nęcka, 1989, Z. Zaleski 2006)
 • Przedsiębiorczość i psychologia pozytywna (M. Łaguna, 2010)
 • Psychologia poznawcza i myslenie strategiczne menedżerów (Cz. Nosal, 1993)
 • Nowe formy zatrudnienia, problemy bezrobocia (Z. Ratajczak, 2007)
 • Przywództwo, kierowanie zespołami pracowniczymi (S. Witkowski, 2000, B. Kożusznik, 2005)

Bratnie Organizacje

 • IAAP ? Division 1 Work and Organizational Psychology
 • EAWOP ? European Association of Work and Organizational Psychology
 • ENOP ? European network of Organizational Psychologists
 • SIOP ? Society for Organizational Psychology
 • AOP – Alliance of Organizational Psychology

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji opiera się na realizacji zadań w ramach pięciu grup tematycznych:

1. ?TOŻSAMOŚĆ? ? Budowanie własnej tożsamości zawodowej psychologów pracy i organizacji jako specyficznej grupy zawodowej, identyfikacja własnych osiągnięć w obrębie psychologii pracy i organizacji i jej specyfiki oraz odrębności zawodowej.

2. ?TRANSFER? – Działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii pracy i organizacji i zarządzania do gospodarki.

3. ?ETYKA? – Wspieranie aktywności i samodzielności oraz etyki psychologii pracy i organizacji wśród studentów i osób aktywnych zawodowo.

4. ?INTEGRACJA? – Integrowanie środowiska i wymiana informacji wśród psychologów, menedżerów oraz innych specjalistów reprezentujących zarówno działalność gospodarczą jak i naukę.

5. ?POPULARYZACJA? – Popularyzacja zastosowań psychologii pracy i organizacji w praktyce społecznej, a w szczególności w zarządzaniu organizacjami.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w wybranych grupach tematycznych!

Prosimy o kontakt pod adresem malgorzata.chrupala-pniak@us.edu.pl