Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń udziału w Zjeździe!

Rejestracja dla uczestników i uczestniczek czynnych (autorzy referatów, plakatów, prowadzący warsztaty) trwa do 30.04.2024.


Rejestracja dla uczestników i uczestniczek biernych trwa do 05.09.2024.

Więcej informacji: https://www.uni.lodz.pl/pspo24

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, życzymy Państwu radosnych Świąt oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku! Z serdecznymi pozdrowieniami, Zarząd PSPO.

W ramach projektu badawczego pt. „Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników”, finansowanego ze środków NCBiR i realizowanego w CIOP-PIB, w latach 2020–2022, przeprowadzono badania longitudinalne z trzykrotnym pomiarem, obejmujące kompleksową ocenę psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu psychofizycznego w grupie pracowników reprezentujących trzy obszary działalności zawodowej: ochronę pracy, oświatę i naukę oraz działalność usługową związaną z bezpośrednim kontaktem z klientem. Na podstawie wyników tych badań, powstał poradnik z zaleceniami do programów profilaktyki stresu. Jego autorami są dr hab. Łukasz Baka, mgr Łukasz Kapica oraz mgr Andrzej Najmiec z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Poradnik ma charakter bardziej popularyzatorski niż naukowy i skierowany jest do badaczy, ale też do praktyków zajmujących się zarządzaniem. Poradnik dostępny jest na stronie https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/96032/Baka_Dobrostan_pracownikow_sluzby_zdrowia_2022.pdf

Składki członkowskie

Kategoria: Wiadomości

19 gru 2023

Uprzejmie przypominamy, że roczna składka członkowska wynosi 100 zł na rok lub 30 zł na rok dla studentów. Osoby, które jeszcze nie uiściły składki, uprzejmie prosimy o dokonanie tego przed końcem roku. Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie http://psychologia-organizacji.pl/czlonkostwo/

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który odbędzie się w Łodzi 12-14 września 2024.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

Celem Zjazdu jest otwarcie przestrzeni do refleksji nad zmianami w funkcjonowaniu organizacji i wykonywaniu pracy, jakie zainicjował rozwój technologiczny i społeczny ostatnich 20 lat oraz towarzyszące mu przemiany w hierarchii współdzielonych wartości i stylu życia. Nie zabraknie też miejsca na dyskusję naukową o wadze kapitału psychologicznego w firmach, psychospołecznych warunkach pracy i ich konsekwencjach, w tym nowych zjawiskach takich jak choćby silent quitting czy o nowych trendach w zarządzaniu różnorodnością w środowisku pracy i wykorzystywaniem tego potencjału.

Do udziału w Zjeździe zapraszamy naukowców, studentów i praktyków. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu specjalnym – sesji poświęconej wdrażaniu dobrych praktyk w obszary takie jak HR, zarządzanie zespołami, promocją zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Najważniejsze informacje dotyczące Zjazdu będą pojawiać się na stronie internetowej: https://www.uni.lodz.pl/pspo24

Jak informowaliśmy, w terminie 24-27 maja 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 21. Kongres European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), organizowany przez nasze Stowarzyszenie. Zachęcamy do rejestrowania się na Kongres: https://eawop2023.org/r/ i wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Jak informowaliśmy, w terminie 24-27 maja 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 21. Kongres European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), organizowany przez nasze Stowarzyszenie. Zachęcamy do zgłaszania wystąpień: https://www.eawop2023.org/submission-guideline/ tj. do aktywnego udziału w niniejszym wydarzeniu.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji zawiadamia o najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w poniedziałek 12 września o godz. 16.00 w ramach V Zjazdu PSPO, który odbywa się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (ul. Bażyńskiego 4) w sali C110 zgodnie z programem dostępnym na stronie https://zjazdpspo.pl/program/

Uprzejmie informujemy, że członkowie nieobecni podczas Walnego Zebrania mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa, które podpisane należy dostarczyć do Zarządu na 3 dni drogą mailową na adres: malgorzata.chrupala-pniak@us.edu.pl przed terminem Walnego Zebrania.

Organizatorem V Zjazdu PSPO jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zaplanowane zostało na 12-14 września 2022 w Gdańsku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10.05.2022. Serdecznie zapraszamy na stronę internetową V Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, na której odnaleźć można wszystkie niezbędne informacje: https://zjazdpspo.pl/