Materiały

  • Inicjatywa EAWOP Impact Incubator

EAWOP Impact Incubator (Inkubator wpływu EAWOP) rozpoczął działalność w listopadzie 2020 r. wraz z mianowaniem jego dyrektorki, prof. Rosalind Searle. Powstał, aby zapewnić szybką reakcję na tematy i problemy wyłaniające się w obszarze pracy, w tym psychologii pracy i organizacji. Aby informować i angażować decydentów w organizacjach, w tym decydentów wyższego szczebla. EAWOPii korzysta z aktualnej i specjalistycznej wiedzy badaczy, posiadających wiedzę ekspercką w tych ważnych obszarach i tematach. Zachęcamy do śledzenia strony EAWOPii, w szczególności materiałów zgromadzonych na stronie https://www.eawopimpact.org/twitter
Więcej informacji o inicjatywie: https://www.eawopimpact.org

  • Materiał z II Zjazdu PSPO

Barbara Kożusznik – Prezentacja podczas II Zjazdu PSPO – maj 2016 – Przyszłość i teraźniejszość psychologii pracy i organizacji