Członkostwo, składki i klauzula RODO

Aby zostać członkiem PSPO

Prosimy o wypełnienie deklaracji członkostwa.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) Klauzula informacyjna_RODO_PSPO

Aktualizacja danych

Uprzejmie prosimy o aktualizowanie danych (zwłaszcza adresu e-mail) – wystarczy przesłać wiadomość na adres: barbara.smorczewska@us.edu.pl

Składki członkowskie

Roczna składka członkowska wynosi 100zł na rok lub 30zł na rok dla studentów*. Składkę na dany rok uprzejmie prosimy przekazać do końca marca danego roku. W przypadku nowych członków – w dowolnym momencie roku za dany rok.

Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Tytuł przelewu: Składka członkowska za rok xxxx

Numer rachunku:

dla płatności krajowych:
ING o/Katowice 66 1050 1214 1000 0090 7212 0539

dla płatności zagranicznych:
ING o/Katowice PL 66 1050 1214 1000 0090 7212 0539

* Członkostwo studentów w PSPO
Zgodnie z §13 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji z dnia 24 kwietnia 2009 (z późniejszymi zmianami) o członkostwo w PSPO mogą starać się studenci czwartego i piątego roku studiów na kierunku psychologicznym. Stają się oni wówczas członkami nadzwyczajnymi. Składka dla członków nadzwyczajnych wynosi 30zł na rok (została zmniejszona na walnym zebraniu członków w grudniu 2011 roku). Deklaracja członkowska do pobrania znajduje się wyżej. Zapraszamy do współpracy!