Spotkanie PSPO w Warszawie

Kategoria: Wiadomości

26 lis 2018

23 listopada w Warszawie w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Psychologii odbyło się spotkanie samodzielnych pracowników reprezentujących subdyscyplinę psychologia pracy i organizacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. Na spotkaniu dokonaliśmy diagnozy problemów badawczych związanych z psychologią pracy i organizacji w kontekście wyzwań Świata, Europy i Ustawy 2.0 i podjęliśmy próbę określenia kierunków dalszych działań – kontynuowania wartościowych tematów badawczych, podjęcia nowych, wzmocnienia współpracy między polskimi ośrodkami i z zagranicą a także publikowania naszych tekstów tak, żeby były czytane także w świecie. Na spotkaniu omówiono też certyfikowanie kierunku kształcenia psychologia oraz specjalizacji psychologia pracy i organizacji w oparciu o projekt EuroPsy i współpracę z EFPA i PTP. Przedyskutowaliśmy możliwość włączenia się PSPO w ten proces w celu zwiększenia wartości i „marki” psychologów wykształconych na certyfikowanych uczelniach.

Comments are closed.