Prof. Barbara Kożusznik prezydentem Division 1

Kategoria: Wiadomości

2 lip 2018

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) została wybrana prezydentem Division 1 w International Association of Applied Psychology (IAAP) – największej i najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychologów, której największą sekcją jest sekcja psychologii pracy i organizacji (Division 1). Głównym celem zrzeszającej psychologów z większości krajów świata Division 1 jest wywieranie wpływu na kształtowanie polityki organizacji międzynarodowych (przede wszystkim ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia oraz International Labor Organization). Divison 1 zmierza też do zwiększenia liczby swoich reprezentantów w ONZ (Nowy Jork, Wiedeń, Genewa).

Prof. Barbara Kożusznik objęła funkcję prezydenta Division 1 na kadencję 2018–2022 w czasie ICAP (International Congress of Applied Psychology) w Montrealu, który odbywał się od 26 do 30 czerwca 2018 roku. Prof. Barbara Kożusznik jest członkiem IAAP od 1999 roku, w którym pełniła funkcje Membership Chair, sekretarza, a potem prezydenta-elekta. W Polsce współtworzyła i została wybrana prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO). Jest psychologiem specjalizującym się w problematyce psychologii organizacji i zarządzania, autorką lub współautorką 16 monografii i ponad 100 artykułów naukowych poświęconych problematyce kierowania, doskonalenia pracy zespołów pracowniczych oraz rozwoju i doskonalenia skuteczności działania (również w roli menedżera), a także redaktorką 7 książek. Jest doradcą i konsultantem opracowującym diagnozy i dobór kadry kierowniczej, projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – polityką personalną firmy, systemami ocen i motywacji, budowania polityki sukcesorów, budowania zespołów i in.; prowadzi ponadto szkolenia z zakresu kierowania ludźmi i doskonalenia pracy zespołowej.

Comments are closed.