Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników

Kategoria: Wiadomości

20 gru 2023

W ramach projektu badawczego pt. „Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników”, finansowanego ze środków NCBiR i realizowanego w CIOP-PIB, w latach 2020–2022, przeprowadzono badania longitudinalne z trzykrotnym pomiarem, obejmujące kompleksową ocenę psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu psychofizycznego w grupie pracowników reprezentujących trzy obszary działalności zawodowej: ochronę pracy, oświatę i naukę oraz działalność usługową związaną z bezpośrednim kontaktem z klientem. Na podstawie wyników tych badań, powstał poradnik z zaleceniami do programów profilaktyki stresu. Jego autorami są dr hab. Łukasz Baka, mgr Łukasz Kapica oraz mgr Andrzej Najmiec z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Poradnik ma charakter bardziej popularyzatorski niż naukowy i skierowany jest do badaczy, ale też do praktyków zajmujących się zarządzaniem. Poradnik dostępny jest na stronie https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/96032/Baka_Dobrostan_pracownikow_sluzby_zdrowia_2022.pdf

Comments are closed.