Europejski Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Kategoria: Wiadomości

29 lis 2018

Psychologowie i specjaliści HR, którzy zajmują się diagnozą za pomocą testów mogą starać się o Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji. Pierwsze Certyfikaty zostały wręczone 25 maja 2018r na specjalnej sesji w trakcie III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Lublinie.

Korzyści płynące z obiektywnego certyfikowania kompetencji zawodowych odnoszą zarówno osoby certyfikowane, jak i ich klienci. Przede wszystkim Certyfikat poświadcza poziom kwalifikacji i motywuje do rozwoju zawodowego, w celu jego zdobycia. Grono osób certyfikowanych pozwala na zbudowanie społeczności użytkowników testów, a przez to podnoszenie jakości usług w obszarze HR. Dla klientów, szukających osoby mogącej przeprowadzić badanie testami Certyfikat dostarcza kryterium wyboru usługodawcy. W ramach procedur kontroli jakości procesów personalnych wymagane jest niezależne poświadczenie kompetencji osoby odpowiedzialnej za stosowanie testów psychologicznych.

Certyfikat europejski może być przyznawany na trzech poziomach, ale polska komisja certyfikacyjna zdecydowała o wdrożeniu poziomu 2 i 3.

O Certyfikat poziomu 2 starać się mogą osoby bez wykształcenia psychologicznego. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie stosowania testów w badaniach (bez konstruowania nowych testów), prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, do których używania posiada się oddzielne uprawnienia. Poza tym zakresem osoba certyfikowana jest zobowiązana do praktykowania pod nadzorem użytkownika poziomu 3.

Certyfikat poziomu 3 może zostać przyznany wyłącznie osobom z wykształceniem psychologicznym. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, stosowania testów w badaniach i konstrukcji nowych testów, a także szkolenia użytkowników testów i prowadzenia konsultacji i doradztwa w zakresie stosowania testów. Oznacza to, że osoba certyfikowana jest kompetentna do praktykowania samodzielnie w szerokim zakresie warunków w kontekście pracy i organizacji.

Procedura uzyskiwania Certyfikatu zawiera w pierwszym kroku złożenie odpowiednich dokumentów, poświadczających poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i inne wymagania podstawowe. W kroku drugim kandydat do Certyfikatu otrzymuje opis przypadku, którego analizę przedstawia komisji certyfikującej, a następnie omawia w trakcie spotkania z komisją.

Dokładne informacje, dotyczące Certyfikatów i procedury ich uzyskiwania są dostępne na http://nac.psychologia.pl/

Comments are closed.