Dziękujemy za udział w Konferencji

Kategoria: Wiadomości

8 kwi 2011

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, w imieniu własnym i Komitetu Organizacyjnego Konferencji „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji” pragnę Wam złożyć serdeczne podziękowania za Wasz udział, wkład i zaangażowanie w naszą konferencję. Jesteśmy przekonani, że zarówno ogólny temat dotyczący naszej tożsamości, jak również zagadnienia szczegółowe podjęte podczas dyskusji to ważne problemy stojące dzisiaj przed nami. Panele, które przygotowaliście były dla nas nie tylko okazją wymiany opinii, ale także inspirującym doświadczeniem. Z opinii uzyskanych od studentów wiemy, że było to dla nich bardzo cenne przeżycie móc obserwować swoich starszych kolegów i mistrzów w zawodowej dyskusji. W najbliższym czasie chcielibyśmy przekazać Wam materiał będący pokłosiem naszego spotkania wraz z proponowanymi zadaniami na najbliższą przyszłość.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Barbara Kożusznik

Prezes Zarządu PSPO

Comments are closed.