Członkowie PSPO wzięli udział w „18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology” – dr Barbara Smorczewska członkiem komitetu wykonawczego EAWOP

Kategoria: Konferencje|Wiadomości

24 maj 2017

W dniach 17-20 maja w Dublinie w Irlandii miał miejsce ?18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology? (EAWOP). Tym razem zatytułowany został Enabling Change through Work and Organizational Psychology: Opportunities and Challenges for Research and Practice. W kongresie aktywnie uczestniczyli także polscy psychologowie pracy i organizacji, w tym kilkunastu członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, na czele z prezes stowarzyszenia prof. Barbarą Kożusznik.

Cztery dni kongresu w gościnnym University College Dublin wypełnione były: warsztatami, sympozjami, seminariami, debatami, wykładami, sesjami posterowymi, a także spotkaniami tematycznymi lub w gronie znajomych. Każdy z uczestników znalazł interesujące go treści oraz miał okazję posłuchać specjalistów z różnych dziedzin rozległej dyscypliny, jaką stała się przez lata psychologia pracy i organizacji. Rzeczywiście zakres tematyczny kongresu był imponujący, podobnie jak liczba uczestników, szacowana przez organizatorów (Psychological Society of Ireland & Univeristy College Dublin) na 1700 osób.

W trakcie kongresu odbyło się także spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład EAWOP oraz walne zebranie jego członków. W czasie tych dwóch posiedzeń przedstawiane i dyskutowane były treści dotyczące bieżących aktywności w ramach EAWOP, takich jak: Small Group Meetings, WorkLabs, Summer School, zmiany na stronie internetowej EAWOP, statystyki dotyczące trzech wydawnictw EAWOP oraz kwestie finansowe stowarzyszenia. Ponadto przedstawiona została długofalowa inicjatywa budowania i rozwijania strategii wpływu EAWOP na procesy oraz instytucje polityczne i społeczne w Europie. Realizować mogłaby się ona poprzez np. szkolenia z wystąpień medialnych dla członków EAWOP, ale głównie poprzez powołanie do życia EAWOP Think Tank. Pomysł ten uzyskał aprobatę członków stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu i będzie rozwijany przez najbliższe dwa lata przez zespół pod kierownictwem prof. Gudeli Grote.

Ważną częścią walnego zgromadzenia członków EAWOP były wybory przewodniczącego EAWOP oraz trzech członków komitetu wykonawczego stowarzyszenia (EC). W wyniku głosowania nowym przewodniczącym EAWOP został Frederik Anseel (Ghent University, Belgium), natomiast w skład komitetu wykonawczego weszły trzy nowe osoby: Annemarie M.F. Hiemstra (Erasmus University Rotterdam, Netherlands), Janine Bosak (DCU Business School, Ireland) oraz nasza koleżanka, członkini PSPO dr Barbara Smorczewska z Uniwersytetu Śląskiego, która była jednym z 6 kandydatów do tego grona.

Ciekawą formą uczczenia 25 rocznicy powołania EAWOP była inicjatywa dofinansowania w tym roku projektów badawczych i seminariów dedykowanych sytuacji i problemom integracji imigrantów w Europie (a także poza nią). W trakcie kongresu odbyło się sympozjum podsumowujące wspomniane projekty.

Z kolei podczas uroczystości otwierającej kongres miało miejsce wręczenie nagrody dr Angeli Carter z Sheffield University Management School w uznaniu jej wieloletniej pracy na rzecz EAWOP, w tym kierowanie jednym z czasopism stowarzyszenia ? EWOP In-Practice Journal.

W czasie spotkania członków stowarzyszeń krajowych nasi tureccy koledzy i koleżanki (z Tureckiego Stowarzyszenia Psychologicznego) wystosowali apel o solidarność z nimi i wspieranie ich w trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się wielu akademików po wydarzeniach politycznych ubiegłego roku w Turcji.

W czasie trwania kongresu aktywnie działało stanowisko Local Groups ? Local Communities of Work and Organizational Psychologists, promujące ideę organizowania się psychologów w lokalne grupy w celu dzielenie się informacjami, wspólnego uczenia się, networkingu.

 

Comments are closed.