Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

Kategoria: Publikacje

17 mar 2015

Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Difin.

Comments are closed.