Osiągnięcia członków PSPO: Nowe publikacje Barbary Mróz

Kategoria: Publikacje

16 wrz 2012

Dr Barbara Mróz (Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski), członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wydała ostatnio dwie książki, które dotyczą zagadnień psychologii organizacji i zarządzania: autorską monografię „Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne” oraz monografię pod swoją redakcją „Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research”. Obie pozycje opublikowało Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Comments are closed.