Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej

Kategoria: Publikacje

22 cze 2012

Adam Biela w książce „Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej” prezentuje kognitywny i aplikacyjny potencjał podejścia behawioralnego w ekonomii i naukach społecznych. Potencjał ten leży głównie w możliwościach teoretycznych i metodologicznych pojęć i metod behawioralnych, a zwłaszcza badań eksperymentalnych. Jednym z pól aplikacji mogłyby być m.in. refleksje nad podejmowaniem decyzji i podejmowaniem informacji w realiach konkretnego życia człowieka. Więcej informacji.

Comments are closed.