XI Konferencja Naukowa z serii „Sukces w zarządzaniu kadrami” z udziałem przedstawicieli PSPO

Kategoria: Konferencje

9 sty 2012

Tematem przewodnim XI edycji Konferencji będzie elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 października 2011 r. Do Rady Naukowej Konferencji zaproszeni zostali Prezes PSPO, prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz Wiceprezes PSPO, prof. dr hab. Stanisław Witkowski. Więcej informacji na stronie http://www.ue.wroc.pl/p/aktualnosci/konferencja_2012_sukces_w_zarzsdzaniu_kadrami__1_.pdf

Comments are closed.