Polski Kongres Prawa Pracy

Kategoria: Konferencje

27 lis 2013

26 listopada 2013 r. w Warszawie zorganizowano Polski Kongres Prawa Pracy 2013. Celem Kongresu było dokonanie przeglądu aktualnego stanu prawa i umożliwienie dyskusji na najbardziej aktualne tematy związane z problematyką rynku pracy przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na warunki, jakie musi spełniać otoczenie prawne, by umożliwić prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny; otwarcie debaty nad kwestiami budzącymi wątpliwości np. czy polskie prawo w wystarczający sposób reguluje elastyczne formy zatrudnienia i elastyczny czas pracy; wpływ przepisów dotyczących zbierania danych osobowych pracowników na inwestycje zagraniczne w Polsce; zarządzanie różnorodnością w instytucji a ustawa o ochronie danych osobowych; sformułowanie postulatów ?de lege ferenda? dla tego obszaru prawa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.prawopracy.allerhand.pl.

Comments are closed.