Konferencja pt. ?Women at the Top? ? Raport

Kategoria: Konferencje|Publikacje

12 paź 2015

Podczas całego dnia wystąpień i dyskusji udało się osiągnąć cel konferencji, jakim było omówienie szczególnych wyzwań naszych czasów wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy. Niezwykle ważne jest dzisiaj wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje, że kobiety pełniące wysokie stanowiska kierownicze są szczególną grupą zawodową z jednej strony przeżywającą ogromne sukcesy i przyczyniającą się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, z drugiej zaś mającą problemy m.in. dotyczące obciążenia rolą zawodową, wielości zadań, możliwego zbytniego poświęcania się obowiązkom jak również przezwyciężania barier i stereotypów w pełnieniu roli kierowniczej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym podsuwaniem konferencji Women at the TOP – Raport

Comments are closed.