III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Heterogeniczność czy unifikacja ? zachowania organizacyjne w XXI wieku

Kategoria: Konferencje

6 mar 2017

Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu. Postęp technologiczny, globalizacja, przemiany społeczno-kulturowe, to tylko wybrane obszary zmian. Niczym w soczewce wszystkie te przeobrażenia skupiają się w organizacji, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy proces zarządzania ? jednak przede wszystkim zachowań ludzi. Celem konferencji zaplanowanej na 23?25 listopada 2017 roku jest nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w tym zakresie. Intencją organizatorów jest by konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zaproszeni są przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii. Termin rejestracji upływa dnia 30 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje: http://zachowania2017.syskonf.pl/

Comments are closed.