Udział przedstawicieli PSPO w jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesora Adama Bieli

Kategoria: Foto|Konferencje|Wiadomości

25 lis 2011

24-25 listopada 2011 w Lublinie, w Instytucie Psychologii KUL odbyła się konferencja naukowa oraz jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesora zw. dr hab. Adama Bieli, kierownika Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania tego Instytutu. Jest on autorem licznych prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii. Od 1993 do 1998 przez dwie kadencje zasiadał w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, należy do Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Pod jego kierunkiem powstał Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy – KLASP.

Comments are closed.