Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi – edycja XIV

Kategoria: Wiadomości

30 paź 2013

29 października 2013 r. w Hotelu Polo­nia Palace w Warsza­wie zostały wręc­zone stat­uetki i nagrody w XIV edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Po raz pier­wszy w tym roku Kapituła Nagrody Konkursu dokon­ała mody­fikacji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Nagrodz­iła ona wszys­t­kich uczest­ników Konkursu, którzy zak­wal­i­fikowali się do II etapu, przy jed­noczes­nym potwierdze­niu przez audy­torów wysok­iego poziomu rozwiązań w obszarze Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, Cer­ty­fikatem ?Pro­fesjon­alne ZZL?. Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi (LZZL) jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Więcej informacji na stronie https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider

Comments are closed.