III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Kategoria: Konferencje|Wiadomości

6 cze 2017

 

 

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wraz z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do Lublina 24-25 maja 2018 (czwartek i piątek) na III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji ? spotkanie naukowców i praktyków działających na rzecz synergii pracowników i organizacji.

Spotkanie będzie poświęcone lepszemu poznaniu wyzwań, które stawiane są psychologii pracy i organizacji w obecnym czasie i znalezieniu recept służących ochronie podmiotowości człowieka w pracy. Wśród dynamicznych zmian dotyczących pracy i organizacji na plan pierwszy wysuwają się zmiany natury pracy (np. dejobbing), czwarta rewolucja przemysłowa (Industrie 4.0), zmiany pokoleniowe (pokolenie X;Y;Z;? itd.). Można powiedzieć, że zmienia się prawie wszystko i to w bardzo szybkim tempie. Dlatego Zjazd będzie skoncentrowany na pytaniu: Jak radzić sobie z nowymi wymaganiami, gdy bycie dobrym już nie wystarcza i oczekiwane jest być doskonałym (również od psychologii pracy i organizacji)?

Psychologia pracy i organizacji, która od samego początku stawiała sobie cele związane nie tylko ze wzrostem efektywności pracy i poprawą sytuacji organizacji, ale także z ochroną podmiotowości pracownika i wspierania satysfakcji z pracy, również i dziś ma wiele do zrobienia. Trzeba znaleźć zarówno sposoby minimalizowania zjawisk negatywnych (kryzys przywództwa, stres, wypalenie zawodowe, mobbing, zachowania kontrproduktywne i inne), ale także promowania pozytywnych działań (dobrostan w pracy, job craffting, rozwój osobisty, rozwój organizacji, itp.). Dlatego hasłem konferencji jest zdanie: Nowe wyzwania w pracy ? innowacyjne działania psychologii

Zapraszamy do zgłaszania udziału w naszym spotkaniu. W trakcie Zjazdu przewidujemy wystąpienia kluczowych mówców, wystąpienia ustne, sesje plakatowe i warsztaty oraz ciekawy program kulturalny. Udział jak najszerszego spektrum badaczy i praktyków pozwoli nam stworzyć szeroką płaszczyznę wymiany myśli. Już teraz można zgłaszać swój udział na stronie:

http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja/rejestracja.

Chcielibyśmy by pozostał również materialny ślad naszego spotkania w postaci publikacji w czasopismach naukowych. Obecnie prowadzimy w tej sprawie przygotowania. Rozmawiamy z redakcjami takich czasopism jak: Przegląd Psychologiczny, Psychologia Społeczna, Roczniki Psychologiczne, Czasopismo Psychologiczne, Polskie Forum Psychologiczne, Polish Journal of Applied Psychology, Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration, European Journal of Work and Organizational Psychology.

Informacje na temat miejsca obrad, terminów i warunków udziału można znaleźć na stronie http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja

Do zobaczenia w mieście zawarcia Unii Lubelskiej ? projektu wielkiej restrukturyzacji,

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

 

Comments are closed.