Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym

Kategoria: Publikacje

18 mar 2015

Celem książki jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Publikacja może być wykorzystywana przez osoby zainteresowane podejmowaniem badań empirycznych w dużych i średnich organizacjach usługowych i produkcyjnych. Jej odbiorcami mogą być studenci kierunków biznesowych oraz kadra kierownicza współczesnych organizacji. W szczególny sposób Autor adresuje treści pracy do korporacyjnej kadry kierowniczej.

Comments are closed.