Rozwój zasobów ludzkich organizacji

Kategoria: Publikacje

16 mar 2015

Książka pod redakcją naukową Renaty Oczkowskiej i Urszuli Bukowskiej zwraca uwagę na to, że rozwój zasobów ludzkich jest niejednokrotnie postrzegany w kategoriach inwestycji. Nie zawsze jednak przebiega on na tyle sprawnie i skutecznie, by uzasadnione było takie jego postrzeganie. Dlatego też w niniejszej publikacji Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, przyczyniające się do wzrostu jego efektywności.

Comments are closed.