Osiągnięcia członków PSPO: Nowa książka Sylwiusza Retowskiego pt. „Bezrobocie i odpowiedzialność”

Kategoria: Publikacje

26 lis 2012

Monografia, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Scholar, przedstawia aktualną i bogatą wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań zachowań osób bezrobotnych. W książce poświęcono wiele miejsca na opis nowych zjawisk społecznych na rynku pracy. Szczególnie cenne wydają się rozważania dotyczące psychologicznych konsekwencji niepewności pracy oraz nieadekwatnego zatrudnienia. Dr Sylwiusz Retowski jest doktorem psychologii, adiunktem na Wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Więcej na temat publikacji – na stronie Wydawnictwa.

Comments are closed.