Dwie książki dr Agaty Chudzickiej-Czupały

Kategoria: Publikacje

18 lis 2014

Książka „Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” autorstwa dr Agaty Chudzickiej-Czupały zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć każdego z bohaterów sytuacji etycznej. Natomiast książka zbiorowa „Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka” pod redakcją dr Agaty Chudzickiej-Czupały ukazuje społeczne, psychologiczne i moralne aspekty współdziałania jednostki z innymi. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na różnorodnych etycznych pułapkach współczesności, czyhających na jednostkę w ciągle zmieniającym się świecie.

 

Comments are closed.