Konferencja: Kompetencje życiowe młodych dorosłych. Mity a rzeczywistość

Kategoria: Konferencje

2 mar 2015

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski proponują podjęcie pogłębionej refleksji nad kondycją życiową współczesnego pokolenia Polaków w okresie wczesnej dorosłości. Młodzi dorośli to osoby w wieku 18 – 35 lat, które borykają się obecnie z wieloma problemami, wynikającymi ze zmieniających się realiów współczesnego świata (zmiany kulturowe, makroekonomiczne, rodzinne, itp.). Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja. Ogranizatorzy przewidują publikację monografii. Więcej informacji: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/konferencje/kompetencje-zyciowe-mlodych-doroslych

Comments are closed.