III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI w.”

Kategoria: Konferencje

7 sty 2017

Sympozjum zaplanowane na 21 kwietnia 2017r. ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego z ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu szeroko rozumianego zarządzania. Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego mija 28 lutego. Więcej informacji: http://www.kzp.umk.pl/sympozjum/

Comments are closed.