Zarząd

prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Uniwersytet Śląski
Prezes

prof. dr hab. Stanisław Witkowski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Wiceprezes

dr Małgorzata Chrupała-Pniak
Uniwersytet Śląski
Sekretarz

dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska
Uniwersytet Warszawski
Członek Zarządu

Sylwiusz-Retowski

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Członek Zarządu

photo

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Członek Zarządu

dr Michał Brol
Uniwersytet Śląski
Członek Zarządu

dr Barbara Smorczewska
Uniwersytet Śląski
Członek Zarządu