II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Kategoria: Konferencje|Wiadomości

10 gru 2015

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zapraszają na II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który odbędzie się w Sopocie w dniach 19 ? 20 maja 2016r. Przesyłanie abstraktów będzie możliwe do 31 stycznia 2016 r.

Ponad cztery lata temu, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji odbył się Pierwszy Zjazd PSPO zatytułowany „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”, co stanowiło okazję do spotkania się psychologów pracy i organizacji z całej Polski. W kolejnych latach PSPO zorganizowało m.in. konferencję naukową „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych” (2012), seminarium naukowe w ramach międzynarodowego cyklu „Small Group Meeting? (2013), podczas którego tematem przewodnim była „Edukacja absolwentów w ramach psychologii pracy i organizacji. Praktycy: w kierunku równych szans zdobywania doświadczeń?. Ostatnio, czyli 6 października 2015, zorganizowane zostało spotkanie kobiet z trzech sektorów gospodarki (biznes, organizacje publiczne i trzeci sektor) w ramach nowego międzynarodowego cyklu „Women at the TOP”.

Podczas walnego zgromadzenia członków w Warszawie, w grudniu 2014 roku, podjęta została decyzja o wznowieniu idei ogólnopolskich zjazdów naukowych Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, poszerzenia ich zakresu tematycznego i zwiększenia oddziaływania na otoczenie. W związku z tym zaplanowano organizację II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Sopocie, we współpracy z Uniwersytetem SWPS w dniach 19-20 maja 2016.

Do udziału w zjeździe zapraszamy osoby zajmujące się tematyką psychologii pracy i organizacji w teorii i praktyce. Wyrażamy nadzieję, że ten Zjazd stanie się miejscem wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej oraz integracji różnych perspektyw naukowych.

Do Komitetu Honorowego zaproszenie przyjęli prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka, prof. zw. dr hab. Adam Biela, prof. zw. dr hab. Czesław Nosal oraz prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, a w jego składzie zasiedli Przedstawiciele kilku ośrodków akademickich. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. USWPS.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, w tym proponowanymi obszarami tematycznymi i terminarzem Zjazdu. Opłata zjazdowa wynosi 400 zł (z VAT) dla Członków PSPO z opłaconymi składkami członkowskimi oraz 450 zł (z VAT) dla pozostałych Uczestników i obejmuje materiały Zjazdu, przerwy kawowe, posiłki i bankiet. Opłata ta dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w Zjeździe.

Pełen Komunikat: http://www.pspo.org/wp-content/uploads/2016/03/II-Zjazd-Polskiego-Stowarzyszenia-Psychologii-Organizacji.pdf

Informacje na temat Zjazdu będą umieszczane na stronie: http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13215-ii-zjazd-polskiego-stowarzyszenia-psychologii-organizacji oraz na stronie http://www.pspo.org/

Comments are closed.