Walne zgromadzenie członków

Kategoria: Wiadomości

8 gru 2011

8 grudnia 2011 r. odbyło się walne zebranie członków PSPO. Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2011. Udzielono absolutorium dla Zarządu, a przede wszystkim dyskutowano nad kierunkami aktywności w nadchodzącym roku. Zatwierdzone zostały zmiany w formalnej procedurze przyjęcia nowych członków. Zdecydowano również o zmniejszeniu składki członkowskiej dla studentów.

Comments are closed.