Zapowiedź wydawnicza: Psychologiczny model zaangażowania w pracę

Kategoria: Publikacje

14 mar 2013

Wkrótce wydana zostanie monografia dr Teresy Chirkowskiej-Smolak „Psychologiczny model zaangażowania w pracę”. Monografia dotyczy zagadnienia jakości życia w pracy ? jednego z ważniejszych problemów współczesnej psychologii pracy. Ze względu na gwałtowne
przemiany warunków pracy wzrasta zainteresowanie czynnikami, które sprawiają, że pracownicy chcą wykazywać więcej niż minimum wymaganego wysiłku. Zaangażowanie w pracę to konstrukt niedawno wprowadzony do psychologii. W książce przedstawiono problematykę zaangażowania w pracę, sposoby jego pomiaru i wyniki najnowszych badań ukazujących przyczyny angażowania się w nią. Więcej na stronie Wydawnictwa: http://www.press.amu.edu.pl/zapowiedzi-wydawnicze/item/1900-psychologiczny-model-zaanga%C5%BCowania-w-prac%C4%99.html

Comments are closed.