Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna”

Kategoria: Publikacje

1 gru 2011

W odpowiedzi na fakt, iż obserwujemy szereg dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy, ukazała się monografia naukowa pod redakcją Bohdana Rożnowskiego i Marioli Łaguny Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna. Książka została wydana w Lublinie przez Wydawnictwo KUL.

Monografia jest zbiorem artykułów naukowych polskich autorytetów i badaczy w zakresie psychologii pracy i psychologii organizacji, która uzupełnia obecne na rynku publikacje o nowe zagadnienia. W gronie autorów znajdują się Wiktor Adamus, Augustyn Bańka, Grzegorz Kida, Barbara Kożusznik, Bogusława Lachowska, Mariola Łaguna, Czesław Nosal, Czewław Noworol, Mieczysław Plopa, Zofia Ratajczak, Sylwiusz Retowski, Bohdan Rożnowski, Jagoda Stompór-Świderska, Stanisław Witkowski, Mariusz Wołońciej.

W kolejnych rozdziałach poruszają oni zagadnienia pozwalające na lepsze poznanie aktualnych trendów na rynku pracy, dylematów przed jakimi stają pracownicy, metod wykorzystywanych w psychologii organizacji oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą nieumiejętne zarządzanie swoim czasem i swoją karierą. Sięgają w swoich tekstach do modeli teoretycznych wykorzystując je do analizy zjawisk przedsiębiorczości, decyzji menadżerskich i wyborów zawodowych.

Książkę polecamy wszystkim psychologom pracy i psychologom organizacji, osobom pracującym w zarządzaniu oraz wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć wiedzę o podejmowanych zagadnieniach. Omawiając problemy szeroko rozumianej aktywności zawodowej jest dobrym źródłem wiedzy z zakresu psychologii pracy, począwszy od zagadnień z obszaru psychologii organizacji i zarządzania, aż po kwestie wyboru zawodu
i zarządzania własną karierą. Daje także dowód na kumulatywność wiedzy, kontynuację wiedzy i rozwój idei psychologicznych w kierunku ich praktycznych aplikacji.

Książka została zadedykowana prof. dr hab. Adamowi Bieli, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy naukowej i uroczyście wręczona Jubilatowi podczas międzynarodowej konferencji naukowej Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 24-25. listopada 2011r.

Autorki recenzji: Ewelina Bondyra-Łuczka, Dorota Filipiuk

Comments are closed.