Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”

Kategoria: Konferencje

3 gru 2011

Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL przy współpracy Towarzystwa Naukowego KUL oraz Koła Naukowego Psychologii Zarządzania KUL zorganizowała międzynarodową konferencję naukową Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna. Odbyła się ona w dniach 24-25 listopada 2011 r. Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor KUL, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Miejscem obrad były sale Collegium Norwidianum KUL. W programie konferencji znalazły się 24 wystąpienia w ramach sześciu sesji wykładowych, sesja plakatowa oraz seminarium pokonferencyjne. Wykłady wygłoszone zostały w kilku blokach tematycznych, podejmujących takie kwestie jak społeczny kontekst pracy w burzliwych czasach, kierowanie zespołem pracowniczym oraz zachowania pracownicze w kontekście organizacji i rodziny. Rozważano także problemy dotyczące doradztwa karier oraz wypalenia zawodowego i zachowań nieproduktywnych będących reakcjami na stres.W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk akademickich z Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz z całej Polski.

Wśród wykładowców znalazły się takie osobistości jak prof. dr hab. John Raven z Wielkiej Brytanii, prof. dr Imrich Ruisel ze Slovak Academyof Sciences na Słowacji oraz dr hab. Marian Mráz i dr hab. Eva Klčovanská – przedstawiciele Uniwersytetu w Trnawie, prof. dr hab. Barbara Kożusznik z Uniwersytetu Śląskiego orazdr hab. Stanisław A. Witkowski z Uniwersytetu Śląskiego.Konferencja była jednocześnie okazją do świętowania jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Adama Bieli, kierownika Zakładu Psychologii Organizacjii Zarządzania w Instytucie Psychologii KUL oraz kierownika Katedry Analizy Decyzyjnej w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL, autora wielu nowatorskich prac z zakresu filozofii, psychologii, zarządzania i ekonomii, promotora blisko 30 prac doktorskich z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii oraz wielu prac magisterskich oraz inicjatora i redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma naukowego „Journal for Mental Changes: Perspectives of Economic Political and Social Integration”, które ukazuje się od 1995 roku. Jubileusz rozpoczął się wykładem Profesora zatytułowanym „Człowiek pytaniem wciąż otwartym w psychologii”, później głos zabrali przedstawiciele różnych środowisk i organizacji oraz współpracownicy Jubilata.

Autorki sprawozdania: Ewelina Bondyra-Łuczka, Dorota Filipiuk

Comments are closed.