III Sympozjum z cyklu Przereklamowana konsumpcja pt. ?Obłędy i obsesje?

Kategoria: Konferencje

2 gru 2012

Sympozjum, które odbędzie się 17 kwietnia 2013 w Gdańsku, ma na celu ukazanie i przedyskutowanie tematu obłędów i obsesji, które obniżają skuteczność w pracy i rodzinie a wynikają z wpływu na osoby wszechobecnej kultury konsumpcji, doraźności i materializmu. Sympozjum jest wymianą myśli pomiędzy teorią i praktyką. Sympozjum jest otwarte, wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego „III Sympozjum – Przereklamowana konsumpcja” jest dr Małgorzata Niesiobędzka e-mail: psymn@univ.gda.pl Organizatorem wydarzenia jest Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji UG i Stowarzyszenie dziecko bez reklamy.

Comments are closed.