I Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”

Kategoria: Konferencje

20 sty 2015

Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”. W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2015. Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji to numery specjalne punktowanych czasopism naukowych. Artykuły powinny zostać przesłane do 30.06.2015 roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=68086

Comments are closed.